processing

Sladović d.o.o.

Sigurnost, ušteda i očuvanje okoliša.

Usluge

  • plinska oprema za plovila
  • popravci plinskih instalacija
  • oprema za paru i komprimirani zrak
  • baždarenje i servis sigurnosnih ventila